Chat ngay
  • 0903304940
  • 79/6/20 Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM
  • T2 - CN: 08:00 - 19:00

#Chính sách

Xem tất cả bài viết với tag: #Chính sách

Danh mục hàng cấm

Dựa trên luật pháp ban hàng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. TEX không nhận order cũng như vận chuyển các mặt hàng nằm trong danh mục cấm của Nhà nước.

Quy định đặt hàng tại TEX.COM.VN

TEX luôn hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề khiếu nại do lỗi nhà cung cấp gây ra, đàm phán về mức bồi thường tốt nhất cho khách hàng.

Chính sách lưu kho

Lưu kho hàng hóa là chính sách dành cho tất cả khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của TEX tại Việt Nam