Chat ngay
  • 0903304940
  • 79/6/20 Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM
  • T2 - CN: 08:00 - 19:00

Chính sách lưu kho

chinh-sach-luu-kho-14

Lưu kho hàng hóa là chính sách dành cho tất cả khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của TEX tại Việt Nam


Chính Sách Lưu Kho - Quy Định Lưu Kho Hàng Hóa

I. THỜI GIAN LƯU KHO VÀ CHI PHÍ LƯU KHO.

  1. Sau khi hàng về tới kho VN, chúng tôi sẽ gửi mail thông báo cho quý khách và cập nhật trạng thái hàng hoá, kể từ thời điểm này hàng hoá được tính là đã về kho Việt Nam.
  2. Thời gian lưu kho hàng hoá tối đa là 5 ngày, kể từ ngày thứ 6 trở đi, phí lưu kho là 2.000VNĐ/kiện hàng (hoặc Kg)/ngày.

II. THANH LÝ HÀNG HOÁ.

Hàng hóa lưu kho quá 15 ngày tính từ thời điểm tính phí lưu kho, TEX sẽ tiến hành thanh lý hàng hóa mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa đã thanh lý cũng như không có nghĩa vụ bồi hoàn lại tiền cọc cho đơn hàng và các khoản phí trên đơn hàng (nếu có).

Lưu ý:

  • Trường hợp Khách hàng đã có đủ điều kiện lấy hàng nhưng chưa lấy mà ký gửi hàng tại Kho, TEX vẫn thu phí lưu kho nhưng thời gian lưu kho không quá 15 ngày theo quy định chung.
  • Trường hợp Khách hàng có yêu cầu giao và đủ điều kiện để lấy hàng nhưng thời gian yêu cầu giao gần chạm mốc thời gian tính lưu kho, TEX sẽ sắp xếp giao hàng theo “Chính sách Giao hàng cho khách hàng” và không tính phí lưu kho đối với các kiện hàng này.
  • Cân nặng tính phí lưu kho là cân nặng tính phí của kiện hàng giao cho khách hàng (kiện thường hoặc kiện gỗ).